Kursy i szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia oraz projekty współfinansowane z EFS.

Firma jest wpisana do RIS pod numerem 2.16/00002/2010

Firma realizuje projekt „Aktywny Obywatel - Kompetencje ICT” nr RPPK.09.03.00-18-0329/16

Do pobrania:

03.08.2017

ApeCe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE_OFERTOWE_nr_02_9.3_2017_APC_S.pdf